Projekt Galeria GorgeoUS

Wychodząc z chęci stworzenia nowej formy inicjatywy galeryjnej, pulsującej prawdziwym rytmem warsztatu artystycznego, stworzyłyśmy przestrzeń otwartą na doświadczenie odkrywania etapów i efektu finalnego dzieła, gdzie koegzystować będą dwa skrajnie odmienne światy: twórczy i wystawienniczy.

Pracownia stanowi miejsce intymne, niedostępne dla niewtajemniczonych.

W naszej galerii, odbiorca będzie miał unikatową możliwość zajrzenia w trybiki procesu kreatywnego, rozmowy zarówno z twórcami, jak i kuratorami. Naszym celem jest wystawianie lokalnych artystów spośród konglomeratu pracowni jakimi dysponujemy na zapleczu praskim, studentów, jak i gości zapraszanych specjalnie, aby odświeżyć „trendy” na kulturowej mapie stolicy.

Czas przerwać krępującą ciszę, zmniejszyć dystans i uczucie, że wchodząc do galerii musimy w milczeniu kontemplować zastane eksponaty. Chcemy znieść stwierdzenie, iż świat sztuki jest niedostępny i niezrozumiały, bo czy w ogóle to co nam się podoba lub nie – można rozpatrywać w kategoriach rozumu? I wreszcie – chcemy pokazać jak to jest codziennie oglądać świat, w poszukiwaniu nowych, zaskakujących rozwiązań w formie wizualnej.

Dorota Łacek Gorczyca & Zuzanna GrochowskaGorgeoUS Gallery

Beginning from new initiative of gallery that beats with the energetic rhythm of artistic workshop, we decided to create a space opened for discovering new stages and various effects of (as we call it) – a final masterpiece. It’s also a area of coexisting two different worlds of art in process and art in exposure.

The artist workshop is a secret and intimate space of processing and creating, usually out of reach for uninitiated people. In our gallery space, the viewer will have a unique opportunity to discover the mechanism of producing a masterpiece and discuss it with the author. If needed, we also provide a individual consulting in acquisition based on personal preferences. We decided to exhibit our local artist from workshops society and give a chance to undiscovered talents. We make selection based on artist who in our opinion have the ability to refresh current situation in polish art market.

It’s time to stop inconvenient silence, cut the distance and feeling of uncertainty accompanying entrance to galleries, where we are obligate to contemplate art without personal opinion. Our goal is to make art world more accessible and understandable to public. After all we want to show how it is to go throw dailyness looking for inspiration and new forms of visual expression.


Dorota Łacek Gorczyca & Zuzanna Grochowska