SARA ILIA / 27.07.2018

Człowiek w swojej cielesności i emocjach stanowi dla niej najważniejszy motor inspiracyjny.
Stany emocjonalne kreowane są nie tylko po przez kolor, ale również przez układy kształtowane intuicyjnie. Choć jest artystką poszukującą zarówno w sferze technologicznej jak i treściowej, jej obrazy w sposób błyskawiczny budują swego rodzaju intymną relację z odbiorcą po przez uniwersalny język. Wskazują w otwarty i zrozumiały sposób drogę do instynktownej interpretacji emocje zamkniętej w prostej formie, w którą tchnięty został silny ładunek wrażliwości artystki.

Zamknięta forma przeplata się i przenika z nienaturalną dla siebie tkanką. Fragmentami dzieje się to intensywniej, lecz niektóre miejsca pozwalają się skupić wyłącznie na postaci. Pragnę zbliżyć człowieka do natury, pozwolić się mu wtopić i zjednoczyć z fakturą otaczającego świata. Ciało przestaje być gładkie i delikatne, a przyjmuje charakter rozedrganej zmiennej płaszczyzny.


Wernisaż: 27.07.2018, godz. 19.00, piątek


Comments are closed.