Sara Ilia

Człowiek, jego cielesność i emocje – to stanowi dla mnie najważniejszą inspirację. Postacie znajdujące się na moich pracach układam w pozycje odzwierciedlające różne stany emocjonalne. Są to autoportrety, przedstawiające poniekąd zmaganie się z rzeczywistością. Chcę by stanowiły zamkniętą formę, w której dzieją się rzeczy zupełnie obce samemu ciału. Istotny jest dla mnie temat organiczności. Zamknięta forma przeplata się i przenika z nienaturalną dla siebie tkanką. Fragmentami dzieje się to intensywniej, lecz niektóre miejsca pozwalają się skupić na postaci. Pragnę zbliżyć człowieka do natury, pozwolić się mu wtopić i zjednoczyć z fakturą otaczającego świata. Ciało przestaje być gładkie i delikatne, przyjmuje właściwości organiczne.

portfolio

 

 


 

Artyści: