Zuzanna Grochowska

Jestem absolwentką Grafiki na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Historii Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuję się działaniami w przestrzeni nowoczesnych mediów jakich jak video mapping, jak i technik tradycyjnych, takich jak grafika warsztatowa, rysunek, malarstwo oraz rzeźba.

W moich poszukiwaniach artystycznych, kieruję się chęcią przedstawienia obiektów o cechach biologicznych na zróżnicowanych fakturowo powierzchniach, dla których głównym źródłem inspiracji pozostaje ludzkie ciało i jego przekształcenie. Na drodze eksperymentów technologicznych, szukam najbardziej unikatowego połączenia plamy i linii oraz sfery. Aktualnie przewodnim motywem w mojej twórczości są obiekty przestrzenne, które przez swe lustrzane powierzchnie, pozostają w dialogu z otoczeniem, w którym się znajdują. Moje działania podporządkowuję chęci wynalezienia pionierskiej techniki działania,  jak i nadania jej kontekstu treściowego, związanego z otaczającą mnie rzeczywistością. Moja wrażliwość twórcza opiera się na odkrywaniu zagadnień mi bliskich, emocjonalnych, chwilowych, często impulsywnych. Staram się nadawać moim pracom wartości uniwersalnych, zrozumiałych dla szerokiego grona odbiorców. Nie chcę udawać zainteresowania obcymi problemami społeczno-politycznymi ani kreować swojej wizualnej odpowiedzi na nie, ponieważ uważam iż wtedy moja twórczość zmieniła by się w coś na kształt gazety – nieaktualnej już następnego dnia.

zuzannagrochowska.combehanceArtyści: