Przełom i inne nowele

Wprawdzie, zarówno siostra Teresa, jak wszystkie zakonnice okazywały Jadwini wiele dobroci, a przełożona, która była jej ciotką, obracała cały czas wolny i wszelkie posiadane
fundusze na kształcenie młodej jej główki; lecz takie przedwczesne właśnie rozwinięcie umysłu, tem więcej rozegzaltowało charakter dziewczynki, i oddaloną matkę oraz
poświęcenie jej dla rodziny idealizować kazało.
Tymczasem matka ta, po powrocie, wpadła jak błyskawica do celi klasztornej, nie patrzyła nawet na nia uważnie, lecz zgorączkowana, niespokojna, mówiła ciągle o przyszłości, o
karyerze scenicznej, o zbieraniu pieniędzy dla nich, dla nich, dla dzieci swoich!... Muszą otrzymać staranną edukacyę, muszą być otoczone komfortem, zbytkiem, muszą znów być razem.
I tuliła córkę do serca, namiętnie, gwałtownie; roztargniona, obsypywała ją pocałunkami, ale z myślą zajętą czem innem: oklaskami, powodzeniem, złotem...
— Jadwiniu!
— przerwał zadumę jej głos ojca — akt się skończył; idę do mamy, a powrócę po ciebie dopiero pod koniec sztuki. Cofnij się wgłąb, aby nie widziano, że jesteś sama.
I wyszedł szybko.
Dziewczę, powstawszy, powiodło okiem po sali, lecz olśnione, usunęło się z pod ognia spojrzeń w ciemniejsze zagłębienie loży. Rączka jej przysłoniła oczy.
Z ciszy klasztornej tu, do opery, przeskok był zbyt nagły.
Odurzona więc, jakimś mimowolnym lękiem przejęta, biegła myślą nie w przyszłość, lecz do przeszłości, tej cichej, spokojnej, w której nie zostawiano jej nigdy samej...
Zresztą, nie mogła mieć ojcu za złe, że wyszedł, bo tam, przy matce jej było właściwe jego miejsce. Wszak spostrzegła, że i on na widok Małgosi pobladł śmiertelnie.
Starszy jednak, opanował wrażenie, przełamał uczucia i walkę wrzącą w duszy, by poszedłszy za kulisy, osłonić żonę w tej pierwszej chwili próby puklerzem swej powagi i
ramienia.
Jadwiga oczy przymknęła.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 Nastepna>>

Polecamy inne nasze strony: